Informatie

Italiaans: Staatsexamen Onderwerpen 1999

Italiaans: Staatsexamen Onderwerpen 1999


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Hoger secundair onderwijs - Voor alle adressen: sorteren en experimenteel

Doe de test en kies een van de vier hier voorgestelde typen

TYPE A

TEKSTANALYSE

Giuseppe Ungaretti, De rivieren

1 Ik blijf bij deze gemuteerde boom
2 verlaten in dit zinkgat1
3 die wegkwijnt
4 van een circus
5 voor of na de show
6 en kijk
7 de rustige doorgang
8 van de wolken op de maan

9 Ik ging vanmorgen liggen
10 in een waterurn
11 en als een relikwie
12 Ik rustte

13 De Soča stroomt
14 maakte me glad
15 als zijn steen

16 Ik stopte
17 mijn vier botten
18 en ik ben weg
19 als acrobaat
20 op het water

21 Ik hurkte neer
22 naast mijn kleren
23 rommelige oorlogen
24 en als een bedoeïen
25 Ik bukte om te ontvangen
26 de zon

27 Dit is de Isonzo
28 en beter hier
29 Ik herkende mezelf
30 een volgzame vezel
31 van het universum

32 Mijn marteling
33 is wanneer
34 Ik geloof het niet
35 in harmonie

36 Maar de verborgen
37 handen
38 dat me opdringt
39 geef me
40 de zeldzame
41 geluk

42 Ik ging erover
43 tijdperken
44 van mijn leven

45 Dit zijn
46 mijn rivieren

47 Dit is de Serchio2
48 waar ze naar toe trokken
49 tweeduizend jaar misschien
50 van mijn landgenoten
51 en mijn vader en moeder

52 Dit is de Nijl
53 die me zag
54 om geboren te worden en te groeien
55 en branden met onbewustzijn
56 in de uitgestrekte vlaktes

57 Dit is de Seine
58 en in zijn troebelheid
59 Ik raakte verward
60 en ik ontmoette

61 Dit zijn mijn rivieren
62 telde in de Isonzo

63 Dit is mijn verlangen
64 dan in elk
65 schijnt door me heen
66 nu het nacht is
67 dat mijn leven mij lijkt
68 een bloemkroon
69 van duisternis

Coticis op 16 augustus 1916

Noot 1dolina: holte van de bodem (gevormd door de werking van het regenwater) typisch voor de Karst.
Noot 2 Serchio: rivier van Lucca, land van herkomst van de familie Ungaretti.

Giuseppe Ungaretti (1888-1970), uit een Toscaans gezin, geboren in Alexandrië in Egypte, woonde in zijn jeugd in Parijs. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vocht hij aan het Italiaanse front en net als aan het front schreef hij vele gedichten uit de collectie van L'allegria (gepubliceerd in verschillende edities vanaf 1919).
Dit gedicht is ook geschreven terwijl de dichter vooraan stond, in het Karstgebied, aan de oevers van de Isonzo, de rivier die een belangrijk oorlogsgebied was en waarvan het landschap verminkt is gebleven. De dichter-soldaat Ungaretti dompelt zich onder in deze rivier om verkoeling te zoeken en bekijkt de rivieren die de stadia van zijn leven hebben gemarkeerd.

1. Parafrase en algemeen begrip.

Na het parafraseren van dit gedicht, vat u kort de inhoud samen van de drie fasen waarin het is verdeeld (vss. 1-26), (vss. 2741), (vss. 42-69).

2. Analyse en commentaar op de tekst.

2.1 Wat vertegenwoordigt elke rivier in het leven van de dichter?

2.2 Leg de betekenis uit van de verzen 9-12 Vanmorgen leg ik / in een urn van water / en als een relikwie / rustte ik, waarbij ik ook in andere uitdrukkingen van de tekst de elementen van heiligheid identificeerde die in de tekst voorkomen

2.3 Welke symbolische betekenis vergezelt acquache de reis van de dichter naar zelfontdekking en herstel van het verleden door middel van geheugen?

2.4 Om welke redenen definieert de dichter zijn eigen identiteitskaart met tekens die hem in staat stellen zichzelf te herkennen?

2.5 Ungaretti waarschuwt hem, net als andere dichters van die tijd, voor de noodzaak om nieuwe uitdrukkingsmiddelen te vinden, anders dan de traditionele en beter geschikt om de kwetsbaarheid en onzekerheid van de menselijke conditie weer te geven. Het legt uit waaruit de zogenaamde metrische revolutie van de dichter in deze eerste fase van zijn formele experimenten bestaat, en wijst ook op enkele voorbeelden in deze tekst.

3. Inzichten.

Het vaak metaforische reisthema is een terugkerend motief in symbolistische en decadente literatuur. Kent u andere gedichten van andere auteurs die zich met dit thema bezighouden?

TYPE BBewerken van een kort essay of van een dagelijks artikel

(u kunt een van de onderwerpen kiezen die verband houden met de vier voorgestelde gebieden)

LEVERINGEN
Ontwikkel het gekozen onderwerp of in de vorm van een kort essay of krantenartikel, gebruik de bijbehorende documenten en praktijken en beschadig je kennis en studie-ervaring.
Geef een titel aan uw discussie.
Als je kiest voor de vorm van het korte essay. geeft de redactionele bestemming aan (vaktijdschrift. dossier en documentatie van wetenschappelijk onderzoek, culturele review, andere).
Als u de vorm van het krantenartikel kiest, geef dan aan op welk type krant u publiceert (krant, vulgaris tijdschrift, schoolkrant, andere).
Om het onderwerp bij te werken, kunt u verwijzen naar echte denkbeeldige omstandigheden (tentoonstellingen. Verjaardagen, conferenties of grote evenementen).
Overschrijd niet vier of vijf halve kolommen van het protocolblad.

1. ARTISTIEK - LITERAIRE RUIMTE

TOPIC: Dichters en schrijvers in het licht van de grote oorlog

DOCUMENTEN

We willen oorlog verheerlijken - alleen wereldhygiëne -, 11 militarisme, patriottisme, gebaar
vernietiger van bevrijders, de mooie ideeën waarvoor je sterft en de minachting van vrouwen.
POSTER OF FUTURISM, Le Figaro, 1909

Avondeditie! S avonds! S avonds!
Italië! Duitsland! Oostenrijk!
En op het plein, luguber gestreept met zwart, stroomde een straaltje paars bloed uit!

Een koffie brak zijn snuit tot bloed,
verankerd door een harde kreet:
Het bloedgif in de Rijnspelen!
De donder van houwitsers op het marmer van Rome!

Uit de lucht verscheurd tegen de pieken van de bajonetten
tranen van sterren druppelden als meel in een doek
en medelijden, verpletterd door de zolen, schreeuwde:
Ach, laat me, laat me, laat me '
Vladimir MAJAKOVSFKIJ, 1914

we zijn te veel. Oorlog is een Malthusiaanse operatie. Er is te veel aan deze kant en er wordt te veel samengeperst. Ze zal haar wedstrijden gelijk houden. Stofzuig om beter te ademen, laat minder monden rond dezelfde tafel. En hij verwijdert een oneindig aantal mannen die leefden omdat ze geboren waren; die aten om te leven, die werkten om te eten en vervloekte werk zonder de moed om het leven te weigeren [...].
Van de vele duizenden aas die in de dood zijn omhelsd en niet meer anders dan in de kleur van de kleding, hoeveel zullen ze zijn, niet om te huilen, maar om te onthouden? Ik zou mijn hoofd erop leggen om de vingers en tenen bij elkaar te houden [...].
Giovanni PAPINI, We love war, in Lacerba, Il, 20, 1914

Het is een oude les! Oorlog is een feit, zoals zoveel anderen in deze wereld; het is enorm, maar het is de enige; naast de anderen, die zijn geweest en wie zullen zijn: hij voegt u niet toe; neem niets weg. Er verandert helemaal niets in de wereld. Zelfs niet de literatuur: [...].
Altijd hetzelfde refrein: oorlog verandert niets, verbetert niet, lost niet in, annuleert niet:
alleen voor zichzelf. Het doet geen wonderen. Het betaalt geen schulden, het wast geen zonden. In deze wereld, die geen genade meer kent.
Het hart worstelt om het toe te geven. We willen graag degenen die het moeilijk hebben gehad; geleden, verzet voor een zaak die altijd heilig is, wanneer iemand daardoor lijdt, kwamen ze uit de beproeving alsof ze bijna van een zware taak waren: het moeilijkste. En degenen die stierven, althans degenen, werden vergroot, geheiligd: zonder vlek en zonder schuld.
En dan nee. Noch offer noch dood voegen iets toe aan een leven, een werk, een erfenis 1 ...]. Wat zal er op deze vermoeide aarde veranderen nadat ze het bloed van zoveel bloedbad heeft gedronken: wanneer de doden en de gewonden, zullen de gemartelde en de verlatenen samen slapen onder de kluiten, en het gras erboven zal zacht glanzend nieuw zijn, vol stilte en luxe aan de lentezon die altijd hetzelfde is? [...].
Renato SERRA, gewetensonderzoek van een literaire man, in LaVoce, 30.4.1915

[...] De immense sluisoven wordt echter aangestoken op ons, onze mensen, broeders: en dat ons genie wil dat het blijft branden, en dat het vuur zal opgaan en dat het vuur zal blijven bestaan ​​totdat al het metaal smelt, totdat het gietwerk klaar is, tot de inslag van het ijzer de weg opent naar het gloeiend hete bloed van de opstanding [...].
Gabriele D'ANNUNZIO, Festival van de duizend (uit de toespraak in Quarto op 05.5.1915)

Oorlog! Welk gevoel van zuivering, bevrijding, van immense hoop doordrong ons toen! [...]. Het was de oorlog op zich die de dichters opwond, de oorlog als rampspoed, als morele noodzaak. Het was de ongehoorde, krachtige en hartstochtelijke verkrapping van de natie in de wil van een extreme test, een wil, een radicale vastberadenheid zoals de geschiedenis van de volkeren tot dan toe had hij misschien niet gekend. [...]. De overwinning van Duitsland zal een paradox zijn, of liever een wonder, een overwinning van de ziel op de meerderheid. Geloof erin druist in tegen de rede. [...]. De Duitse ziel is te diep voor de beschaving om er het meest populaire concept voor te worden. Corruptie of de wanorde van de bourgeoisie lijkt haar een belachelijke horror. Is vrede niet precies het element van burgerlijke corruptie, corruptie die tegelijkertijd amusant en verachtelijk lijkt?
Thomas MANN, oorlogsgedachten, november 1914, in schrijvers en politici, trad. nl. Milaan, 1957

2. SOCIAAL - ECONOMISCHE RUIMTE

TOPIC: De transformaties veroorzaakt door de sociale veranderingen van de laatste decennia in de structuur van de Italiaanse familie

Aan de basis van de vorming en het voortbestaan ​​van een traditioneel gezin, alles doordrongen van de christelijke moraal, zoals de Italiaanse familie tot de jaren vijftig, waren er twee fundamentele regels:
1) geslachtsgemeenschap alleen toegestaan ​​tussen echtgenoten; 2) huwelijk beschouwd als een unie voor het leven. Hieraan werden toegevoegd: de asymmetrie tussen de twee seksen met betrekking tot rollen in het gezin, de kindgerichte houding van het paar voor de grote waarde die aan kinderen wordt toegekend; de sterke band beïnvloedt verwantschap [...]. De buitengewone toename van het onderwijs en een grote politieke en ideologische groei hebben ertoe geleid dat vrouwen zich wijdverbreid en diepgeworteld bewust zijn van hun rechten en hun status (wat onder meer heeft geleid tot hun zeer grote inbreng in de veranderde beroepsbevolking glistereotypen van de rollen van de twee geslachten) en een daaruit voortvloeiende groei van identiteit en zelfbeschouwing buiten de gezinscontext. Dit alles heeft bijgedragen tot een sterke wijziging van de asymmetrische structuur van de echtelijke verbinding, door deze steeds meer naar een symmetrische structuur te duwen,
A. GOLINI, Demografisch profiel van de Italiaanse familie, in de Italiaanse familie van de negentiende eeuw tot heden, Laterza, Bari 1988

Het moderne gezin bevindt zich tegenwoordig in een crisissituatie: de positieve kanten ervan worden geleidelijk in twijfel getrokken, evenals de geldigheid ervan in de westerse samenleving, en dit gebeurt op een radicalere manier, zoals je je kunt voorstellen, onder jongeren [... ]. Het gezin is echter ongetwijfeld de belangrijkste instelling in de privésfeer [...]. De algehele sociale positie van het gezin is aanzienlijk veranderd. Dit brengt een opmerkelijk gevolg met zich mee, namelijk een enorm verschil in de relatie tussen microkosmos en macrokosmos [...]. Tegenwoordig is in moderne samenlevingen de barrière tussen de microkosmos van het gezin en de macrokosmos van de samenleving over het algemeen zeer duidelijk en duidelijk, en daaruit volgt niet dat het individu vanaf zijn geboorte tot volwassenheid een reeks duidelijk gedefinieerde sociale drempels overschrijdt. Het overschrijden van deze drempels brengt hem er vaak toe om zich te vervreemden van de familie waar hij zijn carrière in de samenleving is begonnen.
P.L - B. BERGER, De sociale dimensie van het dagelijks leven, ilMulino, Bologna, 1987

De kinderen van 2000: het aantal kinderen van 0 tot 13 jaar met beide ouders bezig (39,3) neemt toe; het aantal kinderen met drukke vader en huisvrouwen moeder daalt (41,3), kinderen zonder broers en zussen (26,7) of met een broer (52,5) neemt toe; kinderen met 2 of meer broers en zussen nemen af ​​(20,6) [...]. Alleenstaanden nemen toe (21,3); kinderloze paren nemen toe (20,8); 2-componenten families nemen toe (26,4) [...]. Het forenzenpaar is geboren: er zijn 2,5 miljoen mensen, 11 4,5% van de bevolking die lange tijd buiten hun gewone huis woont, om studie- of werkredenen. Onder deze echter ook partners die dueabitazioni liever behouden. Forenzen naar keuze of noodzaak. Dan zijn er nieuwe soorten gezinnen: die bestaande uit alleenstaande weduwe alleenstaande ouders, vrije vakbonden en gereconstitueerde gezinnen: 3,5 miljoen gezinnen, 10,4% van de Italiaanse bevolking.
(uit Corriere della Sera, 30 maart 1999)

3. HISTORISCH - POLITIEKE RUIMTE

ONDERWERP: Intellectueel verzet tegen het nazisme

Stap genomen uit de autobiografie van Klaus Mann, zoon van Thomas, een schrijver zoals zijn vader, en emigreerde van Duitsland naar de Verenigde Staten. Uit mijn dagboek. New York, juni 1944)

De nazi's in Parijs. Duitsland verheugt zich, helaas allemaal, Duitsland. Hitler vliegt met vreugde. Een nachtmerrie ... Maar zo wreed en afschuwelijk kan alleen de realiteit zijn.
Het nieuws uit Frankrijk wordt steeds walgelijker. Het is duidelijk dat enkele zeer invloedrijke Franse kringen de nederlaag van hun land wilden en begunstigden. Beter de bezetting van Duitsland dan de overheersing van het volksfront. Zelf heb ik soortgelijke uitspraken gehoord: maarschalk Pétain is zeker ook van deze mening. De winnaar van Verdun werd de stroman van de vijand. Odiosovecchiaccio! (te vaak worden we vandaag gedwongen om te haten!)
Belangrijk: zoals de zaken er nu voor staan, leidt extreem conservatisme niet alleen tot totale imbeciliteit, maar ook tot totale schande. Het arme Frankrijk verraden door een idiote schande.
Enige lichtstraal: De Gaulle (plotseling weer opgedoken in Londen en die vandaag zei dat effectieve dingen worden begrepen, hij is ook conservator).
Als de Verenigde Staten neutraal zouden blijven, zou dat Engeland verergeren, als Hitler naar Londen zou marcheren, hoe hij naar Parijs zou marcheren en de Verenigde Staten geen vinger zouden bewegen om het te verdedigen, wat zou er dan van de Amerikaanse democratie worden? Een Amerikaan die de overwinning van het fascisme tolereerde, zou op zijn beurt volwassen worden voor het fascisme. Beangstigende gedachte! In plaats van een vervallen maresciallosi zou hij hier, als Quisling, een schitterende oceaanvlieger hebben: Charles Lindbergh in het Witte Huis.
Maar nee: Roosevelt zit in het Witte Huis. het kan hier gebeuren!
Klaus MANN, Het draai punt, 1958 (Italiaanse vertaling 1962)


Frame van de beroemde film The Dictator, uitgebracht in New York op IS 194Q in september, waarin Chaplin de rol van Hitler speelt.

Uit de autobiografie, geschreven door Chaplin na de oorlog en gepubliceerd in 1964.

Als ik had geweten hoe beangstigend de realiteit van concentratiekampen was, had ik het niet kunnen doen dictator; Ik zou niets hebben gevonden om om te lachen in de Deinazi moordgekte.
Charles Chaplin, Mijn autobiografie, trad. Milaan 1964

4. TECHNISCH - WETENSCHAPPELIJKE RUIMTE

THEMA: Wetenschappelijk-technologische vooruitgang en middelen van de planeet: een uitdaging voor het volgende millennium

DOCUMENTEN

Veel respectabele denkers denken dat ze voor een nieuwe eeuw van onvermijdelijke economische en technologische vooruitgang staan ​​[...]. Deze toekomstvisie, gevoed door de opwindende vooruitgang van informatie- en telecommunicatietechnologieën, [...] weerspiegelt een nieuwe opvatting van de menselijke soort, in waaraan de samenleving zichzelf beschouwt als vrij van afhankelijkheid van de natuurlijke wereld [...]. Zelfvoldoening vanuit dit oogpunt leidt tot onderschatting van onze afhankelijkheid van de natuurlijke wereld en onze diepe kwetsbaarheid.

... het huidige systeem heeft geleid tot ernstige onevenwichtigheden in energieverbruik en sociaal welzijn: door de voordelen ervan
ongeveer twee miljard armen (een derde van de wereldbevolking), die nog steeds geen elektriciteit hebben, worden uitgesloten
ze gebruiken biomassa voor het koken [hout, groente en organisch afval in het algemeen]. Vandaag een vijfde van de mensheid -
de rijkste verbruikt 58% van de energie in de wereld, terwijl een vijfde - de armste - minder dan 4% verbruikt.
De Verenigde Staten, met 5% van de wereldbevolking, verbruiken ongeveer een kwart van de wereldwijde energievoorziening [...].

Een economie is alleen ecologisch duurzaam als ze voldoet aan het principe van duurzaamheid, een principe dat zijn wortels heeft in de ecologische wetenschap. in een duurzame economie overschrijdt de visserij de natuurlijke grenzen van de visoogst niet, de hoeveelheid gepompt water uit de ondergrond overschrijdt de regeneratie van het grondwater niet, bodemerosie overschrijdt het natuurlijke ritme van de vorming van nieuwe bodems niet, het kappen van bomen overschrijdt niet bebossing en koolstofemissies zijn niet groter dan het vermogen van de atmosfeer om CO vast te stellen2. Een duurzame economie vernietigt planten- en diersoorten niet sneller dan die van hun evolutie [...].

Wereldverbruik van energie, 1900 en 1997

bron1900
miljoen ton
equiv. Petroleum
%1997
miljoen ton
equiv. Petroleum
%
steenkool50155212222
Petroleum182294030
natuurlijk91217323
nucleair005796
hernieuwbare energiebronnen 138342183319
TOTAAL9111009647100

1 Omvat biomassa, waterstof, wind, geothermie en zonne-energie.

(Tabel en citaten zijn overgenomen uit: State of the World 99. State of the planet and sustainability. Jaarverslag, Edizioni Ambiente, Milaan 1999, pp 19, 4344, 15-16, 25)

... als de evolutie van het wereldsysteem doorgaat volgens de huidige trends, zonder bewuste tussenkomst van de menselijke samenleving, zal het gecombineerde effect van bevolkingsgroei, overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling, een crisis op wereldschaal veroorzaken in een tijdperk dat teruggaat tot het midden van de volgende eeuw.
(Statistics Directory, in European Encyclopedia, XII, Milan, 1984, pp. 90 1-902)

Vooruitgang in de geneeskunde en openbare hygiëne heeft gezorgd voor een drastische bevolkingsgroei, waardoor ziekte en kindersterfte zijn teruggedrongen. Tegelijkertijd heeft landbouwverlof de productie van voedsel verhoogd, in een mate die voldoende is om deze enorme bevolking te voeden, zij het met verschillende voedselnormen en steeds vaker voorkomende uitzonderingen [...].
Aan de ene kant worden wetenschap en technologie erkend als emancipatoire krachten die vrij zijn van ziekten en ondraaglijke arbeidsomstandigheden, maar aan de andere kant zijn het imperialistische uitbuitende krachten, omdat ze industrialisatie en westerse waarden opleggen aan gemeenschappen die nog steeds geen goederen hebben. elementair [...].
Er is dus een echt probleem, dat is in één woord: hoe kunnen we de wetenschap menselijker maken? Sommigen zouden beweren dat een van de meest constructieve reacties op de antiwetenschappelijke beweging de ontwikkeling is geweest van een kritische wetenschap die in het algemeen wordt gekenmerkt door een meer uitgesproken gevoeligheid voor ecologisch evenwicht.
Stewart RICHARDS, Wetenschapsfilosofie en wetenschapssociologie, Armando. 1998

TYPE CONDERWERP ONDERWERP


Hoewel de democratie in Italië en Duitsland de sociale en economische trauma's van de eerste naoorlogse periode niet heeft overleefd, waardoor ze overrompeld werd door totalitaire regimes, konden Frankrijk en Engeland, ondanks de aanwezigheid van politieke instabiliteit en een diepe institutionele crisis, elke neiging weerstaan. autoritair.
Ontwikkel het onderwerp en illustreer de redenen voor zulke verschillende resultaten.

TYPE DBESTELLING VAN ALGEMEEN THEMA


Talloze behoeften van de samenleving van vandaag vinden een adequaat antwoord dankzij de burgerbetrokkenheid en het vrijwilligerswerk van mensen, vooral jongeren, die, individueel of in een geassocieerde en coöperatieve vorm, aanvullende of compenserende interventies uitvoeren voor degenen die worden aangenomen door institutionele organen.
Wat zijn volgens jou de oorsprong en de diepe motivaties van dergelijk gedrag?
Behandel het probleem met overwegingen die worden voorgesteld door uw pad en uw persoonlijke ervaringen.

____________________________
Maximale duur van de test: 6 uur.
Alleen het Italiaanse woordenboek is toegestaan.
Het is niet toegestaan ​​het Instituut te verlaten voordat er 3 uur zijn verstreken sinds het dictaat


Video: Wat doen de examinatoren staatsexamens vo? CvTE Backstage (Mei 2022).