Informatie

Typische Italiaanse producten: asperges van BGA Badoere

Typische Italiaanse producten: asperges van BGA Badoere


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Productie gebied

De productie- en verpakkingsruimte voor Badoere I.G.P. omvat in de provincies Padua, Treviso en Venetië het hele grondgebied van de volgende gemeenten:
Provincie Padua: Piombino Dese; Trebaseleghe;
Provincie Treviso: Casale sul Sile; Casier; Istrana; Mogliano Veneto; Morgano; Land; Preganziol; Quinto di Treviso; Resana; Treviso; Vedelago; Zero Branco;
Provincie Venetië: Scorzè.

Kenmerken

De scheuten kunnen een roze-witte of intens groene kleur hebben, met een zoete en aromatische smaak. Verder moeten ze goed gevormd, recht, met een strakke top, heel zijn en mogen ze niet leeg, gespleten, geschild of gebroken zijn.

BGA Asparago di Badoere (foto www.asparagodibadoere.it)

Asperges van BGA Badoere

Asperges van BGA Badoere

Productiespecificatie - Asperges van BGA Badoere

Artikel 1
Naam
De benaming Asperges van Badoere I.G.P. - in de witte en groene typologieën - is gereserveerd voor aspergeruimten die voldoen aan de voorwaarden en eisen die door deze productieverordening overeenkomstig EEG-verordening 2081/92 zijn vastgesteld.

Artikel 2
Producteigenschappen
De asperges van Badoere moeten bestaan ​​uit scheuten die zijn voortgebracht door planten van de familie Liliaceae - geslacht asperges - officinalis - Dariana, Thielim, Zeno, "Avalim", "Grolim" voor het type "wit", "Eros", "Thielim" "," Grolim "," Dariana "," Avalim "voor" groene "sideologie.
Na vrijgave voor consumptie, Badoere I.G.P. voor beide typen moet het zijn:
- Geheel;
- Gezond;
- Vrij van schade veroorzaakt door onvoldoende wassen;
- Schoon;
- Fris van uiterlijk en kleur;
- Vrij van parasieten;
- Vrij van schade veroorzaakt door parasieten;
- Vrij van deuken;
- Vrij van abnormale externe vochtigheid;
- Vrij van vreemde geur en / of smaak;
- Scherp;
- Niet leeg;
- Ongeschild.
De snede aan de basis moet schoon en loodrecht op de lengteas zijn, en in het bijzonder:
Badoere Asperges I.G.P. - Wit
Extra categorie:
Conformatie: rechte shoot; zeer strakke top;
Kleur: wit, met mogelijk roze tinten verworven na de verpakkingsfase;
Smaak: zoet, niet-zuur, ongezouten, mals, verstoken van vezels, licht aroma van legumifreschi en rijp tarweoor, met nauwelijks waarneembare bittere aderen;
Kaliber: van 12 tot 20 mm;
met een maximaal verschil van 6 mm tussen de grootste en de minst grote scheuten binnen hetzelfde dek of pakket;
Lengte: tussen 14 en 22 cm;
met een maximaal verschil van 1 cm tussen de kortste en langste scheuten binnen hetzelfde dek of pakket.
Eerste categorie:
Conformatie: rechte shoot; aangescherpte top;
Kleur: wit, met mogelijk roze tinten verworven na de verpakkingsfase;
Smaak: zoet, niet-zuur, ongezouten, mals, verstoken van vezels, licht aroma van legumifreschi en rijp tarweoor, met nauwelijks waarneembare bittere aderen;
Kaliber: 10 tot 22 mm;
met een maximaal verschil van 8 mm tussen de grootste en de minst grote scheuten binnen hetzelfde dek of pakket.
Lengte: tussen 14 en 22 cm; met een maximaal verschil van 1 cm tussen de kortste en langste scheuten binnen hetzelfde dek of pakket.
Badoere Asperges I.G.P. - Groen
Extra categorie:
Conformatie: rechte scheut, met mogelijk lichte puntafwijking, zeer strakke top;
Kleur: apicaal deel - intens en heldergroen, met mogelijk violette tinten; basaal deel (niet meer dan 5% van de turion) - groen met paarse variaties tot wit;
Smaak: zoet en gemarkeerd, niet zuur, ongezouten, niet bitter, zacht, vezelvrij, aanhoudend fruitig en kruidachtig aroma;
Kaliber: van 12 tot 20 mm;
met een maximaal verschil van 6 mm tussen de grootste en de menogrossale scheuten binnen hetzelfde dek;
Lengte: tussen 18 en 27 cm;
met een maximaal verschil van 1 cm tussen de kortste en langste scheuten binnen hetzelfde dek.
Eerste categorie:
Conformatie: rechte scheut, met mogelijk een lichte afwijking van de punt, strakke top;
Kleur: apicaal deel - intens en heldergroen, met mogelijk violette tinten; basaal deel (niet meer dan 5% van de turion) - groen met paarse variaties tot wit;
Smaak: zoet en gemarkeerd, niet zuur, ongezouten, niet bitter, zacht, vezelvrij,
aanhoudend fruitig en kruidig ​​aroma;
Kaliber van 8 tot 22 mm;
met een maximaal verschil van 8 mm tussen de grootste en de kleinste steel binnen hetzelfde dek;
Lengte: tussen 16 en 27 cm;
met een maximaal verschil van 1 cm tussen de kortste en langste scheuten binnen hetzelfde dek.
Met betrekking tot de kenmerken van de hierboven beschreven categorieën moeten toleranties van maximaal 3% voor elk type worden overwogen.

Artikel 3
Productie- en verpakkingsgebied
De productie- en verpakkingsruimte voor Badoere I.G.P. omvat in de provincies Padua, Treviso en Venetië het hele grondgebied van de volgende gemeenten:
Provincie Padua: Piombino Dese; Trebaseleghe;
Provincie Treviso: Casale sul Sile; Casier; Istrana; Mogliano Veneto; Morgano; Land; Preganziol; Quinto di Treviso; Resana; Treviso; Vedelago; Zero Branco;
Provincie Venetië: Scorzè. Binnen dit geografische gebied is de productie van "Asparagus di Badoere" I.g.p. kan alleen plaatsvinden op land dat voldoet aan de voorwaarden van art. 6.

Artikel 4
Elementen die de oorsprong bewijzen
Elke fase van het productieproces wordt bewaakt door de inputs (inkomende producten) en outputs (uitgaande producten) voor elk te documenteren. Op deze manier, en door de registratie in speciale lijsten, beheerd door de controlestructuur, van de kadastrale percelen waarop de productie plaatsvindt, van de producenten, van de verpakkers en door de geproduceerde hoeveelheden te rapporteren aan de controlestructuur, worden traceerbaarheid en traceerbaarheid gegarandeerd (vanaf de bovenkant stroomafwaarts van de productieketen) van het product. Alle natuurlijke of rechtspersonen die in de relatieve lijsten zijn geregistreerd, zijn onderworpen aan controle door de controlestructuur, in overeenstemming met de bepalingen van de productiespecificatie en het bijbehorende controleplan.

Artikel 5
Productie- en verzameltechnieken
De teelt van asperges uit Badoere kan plaatsvinden in de kas of in het open veld. Het poten van de poten moet plaatsvinden in de periode tussen 1 februari en 30 juni, met een maximale dichtheid van 22.000 zaailingenpoten / hectare.
In ieder geval kan het gewas zichzelf of aan andere liliaceae niet slagen voor minimaal 36 maanden; Het is ook verboden om minimaal 12 maanden asperges te telen in aardappelen, wortels, bieten en peulvruchten.
Jaarlijks kunnen zowel organische als chemische bemestingswerkzaamheden worden uitgevoerd.
Deze ingrepen mogen niet minder dan organische bemesting omvatten. Chemische meststoffen mogen de volgende eenheden echter niet overschrijden:
- stikstof (N) 150 kg / ha;
- fosfor (P205) 100 kg / ha;
- kalium (K20) 200 kg / ha.
Bovendien moet de plant in perfecte efficiëntie worden gehouden door middel van een regelmatige onkruidbestrijding die zowel mechanisch als met chemische ingrepen kan plaatsvinden.
Vanaf de plantdatum en gedurende minimaal 18 maanden, d.w.z. in de zogenaamde versterkingsfase, om een ​​gezonde groei van de planten te garanderen, is het verzamelen van elk seizoen verboden.
Voor het witte type is het verplicht om een ​​bodembedekking en mulchen van de planten uit te voeren, met behulp van een zwarte plastic film met een minimale dikte van 0,10 mm of ander geschikt materiaal om het normale fotosyntheseproces te remmen.
De inzameling van asperges uit Badoere moet plaatsvinden - zodra de versterkingsfase voorbij is - tussen 1 februari en 31 mei van elk jaar.
De maximale hoeveelheid / hectare na reiniging mag niet hoger zijn dan 7.000 kg.

Artikel 6.
Pedoklimatische aspecten die de link met de geografische omgeving bewijzen
Het productiegebied van de Asperges van Badoere wordt gekenmerkt door een gemiddelde gewogen temperatuur van ca. 15 ° C, met excursies die het hele jaar door hoger kunnen zijn dan 30 ° C.
De gemiddelde jaarlijkse neerslag is ongeveer 900 mm. De meest regenachtige dagen zijn - normaal gesproken - geconcentreerd in het voor- en najaar.
Deze omstandigheden sluiten de noodzaak van irrigatie-ingrepen tijdens het oogstseizoen uit, waardoor allerlei waterstress wordt vermeden voor de planten die op deze manier de Badoere-asperges van uitstekende kwaliteit garanderen.
Het gebied wordt ook gekenmerkt door de aanwezigheid van langzaam stromende heroplevingsrivieren, zoals ifiumi: Sile, Zero, Dese en hun zijrivieren, die het land vruchtbaar en productief kunnen maken.
Dit garandeert een uitstekende groeikracht van de planten zonder tussenkomst van de in art. 5; de lage stikstofconcentratie zorgt ook voor het behoud van intacte scheuten zonder duidelijke scheuren of scheuren.
Het productiegebied wordt gekenmerkt door losse bodems.
De teelt van asperges uit Badoere is alleen mogelijk in de bodem:
Diepe, matig grove tot gemiddelde textuur, slecht kalkhoudend aan het oppervlak, reactie van subalkalische tot neutrale en goede tot gemiddelde drainage, met mogelijke ophoping van calciumcarbonaat in de diepte (caranto).
Op deze manier gekarakteriseerde bodems garanderen een snelle ontwikkeling van asperges uit Badoere, waardoor turions worden verkregen die, fysiek gezien, weinig vezelachtig zijn en een bijzonder heldere kleur hebben; en vanuit organoleptisch oogpunt verwerven ze de in art. 2.
Het naast elkaar bestaan ​​van deze voorwaarden vormt een essentieel element om de kwaliteit van de Badoere-asperges te garanderen, aangezien het bijdraagt ​​tot het definiëren van de fysieke en organoleptisch-typische aspecten van het product.
In Veneto heeft de teelt van asperges een lange traditie, de oorsprong lijkt terug te gaan tot de Romeinse verovering van de Venetiaanse landen.
Sinds de middeleeuwen was deze teelt bekend en bevestigd in het gebied dat zich uitstrekt van de Venetiaanse Vooralpen in een vlakke gordel die ideaal de middenloop van de Brenta, de Sile en de Piave verbindt, gebieden die worden gekenmerkt door land dat wordt verenigd door de aanwezigheid van rivieren waarvan de relevantie in termen agronomen hebben zeker geen uitleg nodig.
De gespecialiseerde teelt van de plant is echter vrij recent en heeft zich na de laatste wereldoorlog ontwikkeld in samenhang met de transformatie van de helften en met het verlaten van de zijderupsboerderijen die in het voorjaar beschikbaar kwamen (periode waarin voorheen de kweek van de worm plaatsvond). vereiste aanzienlijke inspanning), een beroepsbevolking die anders geen baan zou hebben gevonden.
Vanuit documentair oogpunt zijn er talloze bronnen die Asparagus di Badoere als een van de meest gewaardeerde lokale producten in de regio Veneto beschouwen.
Het is ook vermeldenswaard dat het belang van Badoere bij de productie van de asperges, op provinciaal niveau, het gemeentelijk bestuur van Morgano ertoe heeft aangezet om sinds 1968 de eerste provinciale tentoonstelling van asperges te organiseren, een traditie die nog steeds wordt overgeleverd.
Een activiteit die sterk geworteld is in de cultuur van de inwoners van het gebied die geïnteresseerd zijn in deze productie waar de teelttechnieken van generatie op generatie zijn overgedragen.
Door de bijzondere combinatie van productiefactoren, zoals handvaardigheid en vakmanschap, samen met de bodem- en klimatologische factoren van het afgebakende gebied, kan dit type productie zich bij besluit onderscheiden van de hele referentiesector. De grote verspreiding en bekendheid van het product, bereikt dankzij de realisatie van verschillende promotie-initiatieven, tonen de grote reputatie van de Badoere-asperges aan.

Artikel 7
Controle structuur
De controle op de toepassing van de bepalingen van deze productiespecificatie wordt uitgevoerd door een controlestructuur in overeenstemming met de bepalingen van art. 10 van EEG-verordening 2081/92.

Artikel 8.
Verpakking en etikettering
Om de afzet mogelijk te maken, moeten de asperges met de naam Asparago di Badoere I.G.P. moet in de in artikel 3 van deze specificatie aangegeven productieruimte worden verpakt overeenkomstig de volgende bepalingen:
A. Asperges uit Badoere I.G.P. - Wit
- In trossen stevig vastgebonden met raffia voor een gewicht tussen 0,7 en 1,2 kg;
- In verpakking geschikt voor gebruik in levensmiddelen met een gewicht van niet meer dan 2,0 kg.
b. - Groen
- In trossen gebonden met raffia of elastiek voor een gewicht tussen 0,5 en 1,2 kg;
- In verpakking geschikt voor gebruik in levensmiddelen met een gewicht van niet meer dan 2,0 kg.
De inhoud van elke verpakking moet homogeen zijn en mag alleen asperges van hetzelfde type, dezelfde categorie en dezelfde grootte bevatten. Het zichtbare deel van de verpakking moet representatief zijn voor het geheel.
De conditionering moet het product voldoende beschermen.
De dekken moeten vrij zijn van vreemde voorwerpen.
Op decks en packs, een label dat aangeeft:
- in gedrukte karakters van hetzelfde formaat, de woorden Asparago diBadoere I.G.P. met specifieke verwijzing naar de typologie - groen of wit - verpakt;
- de elementen om te identificeren:
· Naam of bedrijfsnaam en adres of hoofdkantoor van de individuele of geassocieerde producent en van de verpakker;
· De commerciële categorie Extra of Prima volgens de bepalingen van art. 2 van deze specificatie;
Kaliber;
Evenals de bepalingen van de huidige wetgeving;
Dit label kan ook andere aanvullende en aanvullende indicaties bevatten die geen lovend karakter hebben en niet geschikt zijn om de consument te misleiden met betrekking tot de aard en kenmerken van het product.
Bovendien moet op elk dek of elke verpakking het garantiezegel zodanig worden aangebracht dat de opening van het dek of de verpakking het breken van dezelfde zegel veroorzaakt, met het logo van de I.G.P. Badoere asperges en elke andere indicatie vereist door de huidige wetgeving.
Het identificatie-logo van de I.G.P. Badoere asperges bestaan ​​uit een vierkant met afgeronde hoeken, met een grafische voorstelling verdeeld in twee verdiepingen binnenin. Op de voorgrond staat het product met de grafische stilering van 5 asperges gegroepeerd in de vorm van een bos, op de tweede verdieping vertegenwoordigt een grafisch ontwerp een detail van de architectonische constructie van de barchessa op het stadsplein, een golfvormige vleugel verdeelt de twee verdiepingen en in het onderste deel aan de rechterkant verschijnt de tekst Asperges van Badoere in twee regels. Het logo is gemaakt door in de verschillende velden n ° 04 kleuren te gebruiken in de Pantone-kleurenschaal: P293CV, P410CV, P471CV, P155CV.
Rand die het hele logo 100% P293CV bevat
Tract die asperges trekt 100% P410CV
Tract die de 5 bosvormige asperges 80% P471CV groepeert
Golfvormig gebied dat de twee grafische vlakken 100% P293CV verdeelt
Rand die het bovenste deel van de 70% P293CV-golfvorm begrenst
Buitengevel van de barchessa 100% P155CV
Rupsdak barchessa 80% P471CV
Frame profiel op 100% P410CV barchessa dak
Frame profiel tussen raamgaten en kolommen op 100% P410CV barchessa gevel
Badoere Aspergeconsortium
Sporen die de kolommen 100% P410CV afbakenen
Deel in de kelder kolom licht 40% P410CV
Gearceerde deelbasis van kolommen 60% P410CV
Kolomkapitaal 60% P410CV
Bovenste deel van de kolomkapitaal, gearceerd deel 80% P471CV
Bovenste deel van het kolomkapitaal, gedeeltelijk in licht 60% P471CV
Filets bovenop kolomkapitaal en boogkapitaal 100% P471CV
Gearceerd gebied bovengedeelte boogvorm arcade 100% P410CV
Schaduwgebied onderste deel boogvorm arcade 80% P410CV
Raam- / deurvormen en veranda binnenvloer 100% P410CV
Verticale wand binnen veranda 60% P410CV
Luchtoppervlak 20% P293CV
Badoere Asperges schrijven 100% wit


Video: Gevlochten pizza met verse groene asperges en serranoham (Juli- 2022).


Opmerkingen:

 1. Janyd

  Je werd gewoon bezocht met een briljant idee

 2. Arridano

  This is simply incomparable :)

 3. Morland

  Mijn excuses voor het storen ... Ik heb een vergelijkbare situatie. Je kunt discussiëren. Schrijf hier of in PM.

 4. JoJojar

  Ik ben definitief, het spijt me, het benadert me helemaal niet. Bedankt voor de hulp.

 5. Manfrit

  She is supposed to tell you the wrong way.

 6. Poseidon

  Ik bevestig. Ik ben het eens met alles hierboven verteld. Laten we deze vraag bespreken. Hier of in PB.Schrijf een bericht