Informatie

Typische Italiaanse producten: Colline di Romagna DOP

Typische Italiaanse producten: Colline di Romagna DOP


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Productievoorschriften - Colline di Romagna DOP

Colline di Romagna BOB extra vergine olijfolie

Artikel 1
Naam
De beschermde oorsprongsbenaming "heuvels van Romagna" is gereserveerd voor extra vierge olijfolie die voldoet aan de voorwaarden en vereisten die zijn vastgelegd in deze productiespecificatie en de toepasselijke nationale en communautaire voorschriften.

Artikel 2
Verscheidenheid aan olijfbomen
De beschermde oorsprongsbenaming "heuvels van Romagna" zonder aanvullende geografische vermelding is voorbehouden voor extra vergine olijfolie verkregen uit de in de olijfgaarden aanwezige olijvenrassen, zoals hieronder aangegeven:
- breker en golfkarton, alleen of gezamenlijk, tot minimaal 60%
- leccino, tot een maximum van 40%
- andere lokale variëteiten die aanwezig zijn in de olijfgaarden, zoals pendolino, moraiolo, rossina en capitga, kunnen concurreren tot een maximum van 15%

Artikel 3
Productie gebied
Het productiegebied van de olijven bestemd voor de productie van "ongerepte heuvels van Romagna" met een benaming van beschermde oorsprong omvat de volgende gemeenten:
A) Provincie Rimini
de gemeenten:
Coriano, Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Saludecio, San Giovanni in Marignano, San Clemente, Torriana, Verucchio.
gedeeltelijk de gemeenten van:
Misano Adriatico, beperkt tot het gebied stroomopwaarts van de S.S. n ° 16 Adriatica;
Riccione, beperkt tot het stroomopwaarts gelegen stroomgebied van de S.S. n ° 16 Adriatica (in stedelijke gebieden ook wel genoemd via Circonvallazione, via Giulio Cesare, via Flaminia);
Rimini, beperkt tot het stroomopwaarts gelegen gebied van de S.S. n ° 16 Adriatica (in de stedelijke secties ook wel via Flaminia genoemd) tot het kruispunt dat via Flaminia zich vormt met Viale Settembrini en verder gaat via Settembrini, beperkt tot het stroomopwaarts gelegen gebied tussen Viale Settembrini dat doorgaat in Via Giuliani, tot aan de kruispunt met via Fada en verder via Fada, via CA Van de kerk, via Della Repubblica en de Rimini-San Marino-snelweg naar de onderdoorgang op de snelweg A14. Vanaf hier verwijst de daaropvolgende afbakening van het gemeentelijk gebied, in de richting van Bologna, naar het gebied stroomopwaarts van de snelweg A14 tot aan de grens van de gemeente;
Santarcangelo di Romagna, beperkt tot het gebied stroomopwaarts van de snelweg A14;
B) Provincie Forlì-Cesena
de gemeenten:
Dorpen, Castrocaro Terme en Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Meldola, Mercato Saraceno, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo en Sogliano al Rubicone.
gedeeltelijk de gemeenten van:
Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Savignano sul Rubicone, beperkt tot het grondgebied van elke gemeente stroomopwaarts van de rijksweg n. 9 "Emilia".
Raadpleeg de bijgevoegde geografische kaart voor een nauwkeurigere weergave.

Artikel 4
Teeltkenmerken
1) De milieu- en teeltomstandigheden van de olijfgaarden die bestemd zijn voor de productie van extra vergine olijfolie met een beschermde oorsprongsbenaming "heuvels van Romagna", moeten traditioneel en karakteristiek zijn voor het gebied bedoeld in het vorige ART.3 en in ieder geval geschikt om de afgeleide olie de specifieke kwaliteitskenmerken te verlenen.
2) De beplantingslay-outs, de trainingsmethoden en de toegestane snoeisystemen zijn die welke traditioneel worden gebruikt in de geïdentificeerde gebieden. De nieuwe vormen van snoeien en telen van olijfbomen zijn toegestaan, op voorwaarde dat het controleorgaan niet detecteert dat deze systemen de chemische en organoleptische kenmerken van de geproduceerde extra vergine olijfolie wijzigen.
3) De tijd van de oogst van de olijven bestemd voor de productie van "ongerepte heuvels van Romagna" benaming van beschermde oorsprong is tussen 20 oktober en 15 december van elk jaar; de regio Emilia Romagna behoudt zich het recht voor om de hierboven vermelde data te wijzigen als er zich bepaalde klimatologische en / of productieomstandigheden voordoen.
4) De olijvenoogst moet rechtstreeks van de plant worden gedaan, met de hand of met behulp van mechanische middelen: het verzamelen van op de grond gevallen olijven voor parasitaire aanvallen is niet toegestaan:
5) De geoogste olijven moeten binnen de kortst mogelijke tijd worden geoogst. Elke opslag voor het oliën moet bij voorkeur worden uitgevoerd in kleine plastic kratten en in ieder geval in containers van inert materiaal die zorgen voor voldoende ventilatie van de steenvruchten. In ieder geval moet de transformatie van de olijven in olie uiterlijk twee dagen na de oogst plaatsvinden.
6) De maximale productie van olijven per hectare is vastgesteld op 7.000 kg voor gespecialiseerde olijfgaarden en 60 kg per plant voor verspreide planten. Het Gewest kan, in uitzonderlijke gevallen en na de meningen van de producenten te hebben gehoord, de bovengenoemde limiet wijzigen.
7) Olijfproducenten moeten de hoeveelheid geproduceerde olijven uiterlijk op de dertigste dag na de in punt 3) van artikel 4 bedoelde termijn aan de controle-instantie melden.
8) De producent dient bij de inspectie-instelling een vervangende verklaring van een notariële akte in te dienen, waarin wordt verklaard dat de olijven afkomstig zijn uit het overeenkomstig ART afgebakende gebied. 3 van deze specificatie met aanduiding van de maalderij waar de olijven werden omgezet in olie.

Artikel 5
Oleification methode
1) Het gebied waar de winning en verpakking van extra vergine olijfolie met beschermde oorsprongsbenaming "heuvels van Romagna" moet plaatsvinden, is het gebied dat in de vorige art. 3 is omschreven.
2) De olijven die bestemd zijn voor de productie van de benaming "heuvels van Romagna" van beschermde oorsprong van extra vergine olijfolie, moeten worden ontbladerd en gewassen met drinkwater voordat ze worden verwerkt: elke andere behandeling is verboden.
3) De extractie van de extra vierge olijfolie als bedoeld in art. 1 mag alleen plaatsvinden met mechanische en fysische processen die zijn ontworpen om het verkrijgen van oliën te verzekeren zonder enige mogelijkheid om de kwaliteitskenmerken in het fruit te veranderen. De maximale opbrengst van olijven in olie mag niet hoger zijn dan 18%.
4) Het controleorgaan bevestigt de conformiteit van het product, op verzoek van de houder van de partijen olie die aan chemisch-fysische en organoleptische analyse worden onderworpen, met het doel de beschermde oorsprongsbenaming "heuvels van Romagna" te gebruiken.

Artikel 6
Consumentenkenmerken
1) Extra vierge olijfolie met een beschermde oorsprongsbenaming "heuvels van Romagna" wanneer deze voor consumptie wordt vrijgegeven, moet aan de volgende kenmerken voldoen:
- kleur: van groen tot goudgeel
- geur: van middelmatige of soms intense olijffruitigheid, vergezeld van mogelijke sensaties van gras of blad
- smaak: fruitige olijf met een licht bitter en / of pittig gevoel, vergezeld van een vleugje amandel, artisjok of tomaat
- paneltestscore ≥ 7,
- maximale totale zuurgraad, uitgedrukt in oliezuur, in gewicht, niet meer dan 0,5 gram per 100 gram olie
- peroxidegetal ≤ 12 meqO2 kg
- palmitinezuur: 10 ÷ 15%
- palmitoleïnezuur: 0,5 ÷ 1,5%
- stearinezuur: 0,9 ÷ 2,5%
- oliezuur ≥ 72%
- linolzuur ≤ 12%
- linoleenzuur ≤ 0,9%
- arachinezuur ≤ 0,5%
- eicosenoic acid ≤ 0,5%
- tocoferolen ≥ 70 mg kg
2) Bij elke oliecampagne identificeert het beschermingsconsortium en houdt het onder ideale omstandigheden een geschikt aantal representatieve monsters van de in artikel 1 bedoelde oliën, dat als referentiestandaard kan worden gebruikt voor de beoordeling van de chemisch-fysische en organoleptische kenmerken.

Artikel 7
Benaming en presentatie
1) De toevoeging van enige kwalificatie aan de benaming bedoeld in artikel 1, die niet uitdrukkelijk in deze specificatie is voorzien, is verboden. Dit verbod wordt ook uitgebreid tot bijvoeglijke naamwoorden zoals: uitstekend, goed, superieur, geselecteerd, echt, traditioneel.
2) Het gebruik van aanvullende geografische referenties, geografische aanduidingen of aanduidingen van plaatsen die exact overeenkomen met gemeenten, gehuchten of gebieden die zijn opgenomen in het in artikel 1 bedoelde productiegebied is verboden.
3) Het waarheidsgetrouwe gebruik van namen, bedrijfsnamen en huismerken is toegestaan, mits ze geen lovende betekenis hebben en de consument niet kunnen misleiden, vooral niet met betrekking tot geografische namen van productiegebieden van olie met een beschermde oorsprongsbenaming. .
4) De naam van de beschermde oorsprongsbenaming "heuvels van Romagna" moet met duidelijke en onuitwisbare letters op het etiket staan, zodat deze duidelijk te onderscheiden is van het complex van aanduidingen dat erop staat.
5) De extra vergine olijfolie met beschermde oorsprongsbenaming "heuvels van Romagna" moet voor consumptie worden vrijgegeven in voorverpakte, hermetisch afgesloten containers, geschikt vanuit voedseloogpunt en met de volgende inhoud uitgedrukt in liter: 0,10 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 2,00 - 3,00 - 5,00.
6) Het is verplicht om op het etiket het productiejaar van de olijven aan te geven waaruit de olie is verkregen.


Video: MARESCOTTI MONOLOGO SULLA ROMAGNA (Juni- 2022).