Informatie

Wat is de betekenis van uitlogen?

Wat is de betekenis van uitlogen?

chemin boueux dans la foret afbeelding door Ingrid van Fotolia.com

De term 'uitspoeling' komt vaak naar voren in discussies over grond en kunstmest. Wat is uitlogen precies? In de bodem is uitspoeling een natuurlijk proces dat, afhankelijk van de omstandigheden, nuttig of schadelijk kan zijn.

Definitie van uitloging

Uitloging verwijst naar het proces waarbij chemicaliën, voedingsstoffen en andere oplosbare stoffen in de bodem worden opgelost door overtollig water en worden weggespoeld.

Uitloging en bodem

Uitloging van grond vindt van nature plaats en maakt deel uit van het proces van bodemvorming. Wanneer de bodem verzadigd raakt met regenwater, stroomt het water naar beneden, in het grondwater of in bronnen en uiteindelijk rivieren, meren en beken. Daarbij worden stoffen als ijzer, aluminium, calcium en organische stof diep in de bodem meegevoerd of zelfs helemaal weggespoeld.

  • De term 'uitspoeling' komt vaak naar voren in discussies over grond en kunstmest.
  • Daarbij worden stoffen als ijzer, aluminium, calcium en organische stof diep in de bodem meegevoerd of zelfs helemaal weggespoeld.

Uitloging van potplanten

Uitloging is een gunstige techniek om overtollige zouten en meststoffen uit de grond van potplanten te wassen. Wanneer u herhaaldelijk kunstmest op potplanten aanbrengt, hoopt zich zouten van de meststof op in de grond en kunnen plantenwortels verbranden. Soms zie je een ring van zout aan de buitenkant van kleipotten of rond de bovenkant van de grond. Het College of Agriculture & Life Sciences van de University of Arizona beveelt aan om potplanten om de vier tot zes maanden uit te logen om te voorkomen dat zouten zich ophopen. Om een ​​potplant uit te logen, giet je ongeveer twee keer zoveel water als de pot boven op de grond kan houden en laat je deze volledig uitlekken.

Stikstof en waterverontreiniging

Uitloging wordt een probleem wanneer pesticiden en meststoffen uit de bodem worden uitgeloogd in watervoorraden. Vooral de uitloging van stikstof baart zorgen. Stikstof, een belangrijke plantenvoedingsstof, komt van nature in de bodem voor als gevolg van ontbindend plantaardig en dierlijk materiaal en als gevolg van bodemveranderingen zoals dierlijke mest en stikstofmeststoffen. In tijden van hevige regenval wordt stikstof omgezet in nitraat, een mobiele vorm van stikstof die gemakkelijk meebeweegt met de waterstroom. Wanneer nitraat wordt uitgeloogd in het grondwater en beken, wordt het mogelijk schadelijk voor drachtige dieren en hun jongen. Wanneer het in particuliere bronnen en watervoorraden terechtkomt, vormt nitraat een bedreiging voor de mens, vooral voor baby's jonger dan 1 jaar. Volgens de University of Missouri Extension veroorzaakt nitraatvergiftiging bij zuigelingen interne verstikking of het 'blauwe baby-syndroom'.

  • Uitloging is een gunstige techniek om overtollige zouten en meststoffen uit de grond van potplanten te wassen.
  • Wanneer nitraat wordt uitgeloogd in het grondwater en beken, wordt het mogelijk schadelijk voor drachtige dieren en hun jongen.

Biologische landbouw en uitloging

Biologische landbouwmethoden kunnen nuttig zijn bij het verminderen van de hoeveelheid pesticiden en stikstof die in watervoorraden wordt geloogd. Het USDA National Institute of Food and Agriculture meldt dat, in een onderzoek van de Washington State University, de stikstofuitspoeling vier tot vijf keer groter was bij bomen die werden bemest met synthetische mest dan bij bomen die werden bemest met behulp van organische methoden. Enkele manieren waarop u schadelijke bodemuitspoeling kunt verminderen, zijn door het organische gehalte van uw bodem te verhogen, natuurlijke meststoffen met langzame afgifte te gebruiken en het gebruik van pesticiden waar mogelijk te vermijden.


Bekijk de video: HSP KENMERKEN: de 5 belangrijkste kenmerken van hoogsensitieve personen (Januari- 2022).